Projekt bemutatása

Megújul Tapolca város távfűtési hálózata

Európai Uniós forrás segítségével korszerűsítésre kerül a város távfűtési hálózata.

A Tapolcai Városgazdálkodási Kft., mint Kedvezményezett az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül a „Távhőszektor energetikai korszerűsítése megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével” tárgyú felhívásra 2013. február 28-án nyújtotta be projektjavaslatát, amit a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Irányító Hatóság 2013. szeptember 10-én támogatásra érdemesnek minősített. A „Tapolcai II. számú Fűtőműhöz kapcsolódó primer vezetékhálózat és hőközpontok korszerűsítése” című, a KEOP-5.4.0/12-2013-0016 azonosító számú projekt Támogatási Szerződésének megkötésére 2013. november 25-én került sor.

A projekt az Európai Unió Kohéziós Alapjából 72.477.052,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A 144.954.104,- Ft összköltségű beruházás önrészének biztosítására a Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány vállalt kötelezettséget.

A projekt kezdési és befejezési határideje: 2014. január 2. — 2015. március 31.

Tapolca városában három önálló hőkörzetben történik a szolgáltatás. A II. számú Fűtőmű ellátási területén fűtésszolgáltatásban 687 db, használati melegvíz szolgáltatásban 476 db lakás részesül. Az egyéb fogyasztók száma 19 db. A fejlesztés eredményeként a II. számú Fűtőmű kb. 1,8 km nyomvonalú vezeték hálózatán megtörténik a csővezeték cseréje korszerű, kis hőveszteséggel üzemelő előszigetelt vezetékpárra, melyek több évtizedre garantálják a fogyasztók biztonságos, kis hőveszteségű hőellátását. A használati melegvízet szolgáltató hőközpontoknál kialakításra kerül az épületenkénti melegvíz készítés. A beruházás lehetővé teszi, hogy az épületek saját igények szerinti szolgáltatást kapjanak mind a fűtési, mind a használati melegvíz ellátás terén. A projekt eredményeként lehetővé válik továbbá, hogy igény esetén újabb fogyasztók kapcsolódhassanak a távfűtési rendszerre.

A kivitelezés időszakában a biztonságos és zavartalan munkavégzés érdekében a Kazinczy tér 15. előtti játszótér (a sportpálya kivételével) lezárásra kerül. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. kéri az érintett lakosság megértését és türelmét az esetleges kellemetlenségek miatt. Célja, hogy minél előbb befejeződjenek a munkálatok, addig is javasolja az érintetteknek, hogy gyermekeikkel az Egry József utcai játszóteret vegyék igénybe.Készítette: Balaton Elektronika Kft.